De besökte Klimatfestival via Zoom

Fredagen den 15 maj bjöd Stockholms universitet in till demårliga Klimatfestivalen men i år med ett digitalt upplägg. För Naturvetenskapsprogrammets förstaårselever blev det möjligt att för första gången delta.

Under flera års tid har Bolincentret för klimatforskning bjudit in till Klimatfestivalen där man hyllar det klimatarbete som pågår. I år blev en storskalig festival på Stockholms Universitet med stort besöksantal inte möjlig på grund av den pågående pandemin. Istället för att ställa in festivalen valde man att göra den digital. Vem som helst kan delta vilket gjorde det möjligt för Naturvetenskapsprogrammets elever i årskurs 1 att besöka festivalen, fast hemifrån.

Läraren Anna-Lena Göransson sitter vid sin dator där hon följer Klimatfestivalen

Anna-Lena Göransson fick tips om att Klimatfestivalen skulle sändas digitalt vilket gjorde att elever på Naturvetenskapsprogrammet kunde ta del av programmet.

Anna-Lena Göransson, lektor och lärare på Naturvetenskapsprogrammet, fick tips genom ett nätverk för biologilärare om att årets Klimatfestival skulle vara digital och öppen för alla.
– För oss är detta ett fantastiskt tillfälle då vi får ta del av den senaste klimatforskningen. Idag har vi fått lyssna på en forskare som berättade om sin artikel som kommer att publiceras nästa vecka, så man kan verkligen säga att eleverna får up-to-date information här, säger Anna-Lena Göransson.
Hade det varit ett vanligt år och festivalen hade gått av stapeln i Stockholm och inte på webben hade eleverna inte kunnat ta del av den information som presenteras idag.
– Det hade inneburit extra kostnad för transport och ett helt annat logistiskt pussel, förklarar Anna-Lena.
Så här långt känner sig Anna-Lena sig nöjd med upplägget. Hon oroade sig att det skulle vara väldigt avancerat men att nivån ligger på en lagom nivå för eleverna.

Hemma hos Sahare Asafi, som går första året på Naturvetenskapsprogrammet, har datorn körts igång som vanligt men istället för att det är lärarna som håller i trådarna så har Stockholms Universitet och Bolincenter stått för dagens lektioner.
– Vi har fått en rundvandring på Stockholms universitet och fått se hur det ser ut och vad man gör. Riktigt spännande! säger Sahare.
Hon är glad över att ha fått möjligheten att ta del av den forskning som presenteras vid Klimatfestivalen och känner att festivalen varit bra planerad. Mellan föreläsningarna har de fått pauser för att kunna röra på sig och få lite frisk luft innan nästa pass startat.
– Jag tycker att jag har fått en bättre inblick i dagens klimatläge och hur man arbetar för att uppnå klimatmålen, säger Sahare.
Hon tycker att forskarna har pekat på hur viktiga det arbete som den enskilda människan gör för att förbättra och att om man hjälps åt tillsammans så kan även den enskilda personen göra stor skillnad.
– Att det är corona som är orsaken till att Klimatfestivalen är digital känns verkligen jättehemskt, men jag är glad att vi har fått möjligheten att vara med, säger Sahare Asafi.

Här kan du läsa mer om Naturvetenskapsprogrammet

Här kan du läsa mer om Klimatfestivalen!