De experimenterar för barnens skull

Under tisdagen besökte sistaårseleverna på Barn- och fritidsprogrammet gamla Linköping för en aktivitetsstudie, något som ska hjälpa dem i kursen Pedagogiskt arbete. Det blev en dag fylld av experiment och naturupplevelser.

De elever som går Barn- och fritidsprogrammet läser kursen Pedagogiskt arbete där eleverna får titta närmare på bland annat vad leken har för betydelse i barns utveckling och hur pedogiska aktiviteter kan utföras för att främja barnens utveckling. Under tisdagen åkte eleverna i årskurs tre på studiebesök i gamla Linköping där eleverna fick besöka Fenomenmagasinet.
– Vi åker till gamla Linköping för att där hittar vi många olika typer av lärmiljöer. Där kan eleverna testa på flera aktiviteter som är för barn i olika åldrar, berättar Fredrik Sjöström som undervisar på Barn- och fritidsprogrammet.
Kollegan Cristina Persson-Golander berättar att eleverna har fått med sig några frågor att reflektera kring som de ska jobba vidare kring när de är tillbaka i klassrummet.
– Vi vill att de, bland annat, funderar kring vad barnen kan utveckla för olika förmågor och lära sig genom de aktiviteter som vi testat under dagen, säger Cristina.

Det blev verkligen en fullspäckad dag där eleverna fick chans att klappa ormar, genomföra kemiska experiment och testa tekniska innovationer. Bland eleverna som går sista året på Barn- och fritidsprogrammet hittar vi Patricia Marjas som tycker att dagens aktiviteter verkligen gett henne värdefulla erfarenheter.
– Jag har precis påbörjat mitt gymnasiearbete där jag valt att skriva om skapande verksamhet. Det här har gett mig bra kunskaper och gett mig idéer om hur jag kan genomföra dessa aktiviteter när jag är ute på min APL-plats, säger Patricia.
Patricia menar även att aktiviteter som dessa kan stimulera barns fantasi och kreativitet och göra dem mer självständiga.

Att dagen var väldigt lärorik och användbar inom elevernas utbildning råder det inga tvivel om. Att aktiviteterna som var utöver det vanliga gjorde dagen extra rolig.
– Det var väldigt häftigt när vi fick klappa och hålla i ormarna! berättar Patricia Marjas.

Här kan du läsa mer om Barn- och fritidsprogrammet!

På vår Facebook- och Instagramsida kan du se fler bilder från denna studiedag!