Ekonomielever debatterade kring etik, rätt och samhälle

Som en del av kurserna Filosofi samt Rätten och samhället har juridikeleverna på Ekonomiprogrammet sedan ett par år tillbaka genomfört en debatt. Fokus ligger på att debattera om olika dilemman utifrån fyra etiker – och under veckan var det EK19:s tur.

För tredje året i rad har lärarna Daniel Göransson och Ursula Åsen valt att samarbeta mellan sina kurser och skapa en debatt för eleverna på Ekonomiprogrammets juridikinriktning. Samarbetet innebär att eleverna delas upp i grupper, varje grupp tilldelas en etik samt ett dilemma och att en debatt sedan förs mellan grupperna kring dessa dilemman.

De fyra etiker som grupperna tilldelades inför debatten var pliktetiken, utilitarism, dygdetik och konsekvensetik. När fyra olika dilemman skulle diskuteras var det rollerna som dessa etiker om eleverna skulle inta, vilket ledde till flera intressanta diskussioner.

Upplägget ger dels eleverna en fördjupning och ökad förståelse för de utvalda etikerna, dels för hur komplext det kan vara med dilemman beroende på vilken synvinkel man ser dem ifrån. Efter debatten skrivs även ett gemensamt prov i de två kurserna, där kunskaperna från debatten kan användas för att besvara frågorna.

Läs mer om Ekonomiprogrammet här!