Elever på skolan för praktiska moment

Trots att undervisningen på gymnasiet är förlagd på distans har skolorna runt om i landet fått dispens att ta in elever för prov och praktiska moment. Läs om eleverna från IN och EE som är inne på Holavedsgymnasiet.

Nu när vi går in i maj månad brukar det vara full fart på Holavedsgymnasiet. De sista proven och praktiska momenten innan betygsättning måste göras, men att saker ser annorlunda ut i år har nog ingen missat. Med den pågående pandemin blev distansundervisning för gymnasieeleverna ett faktum. Stor del av undervisningen har kunnat lösas med hjälp av digitala verktyg, men för elever som tar examen måste vissa moment genomföras på plats. Från Skolverkets sida har man godkänt att elever i slutet av sin utbildning får dispens för komma till skolan och genomföra prov och andra praktiska moment.

Albin Pettersson på Industritekniska programmet svetsar färdigt sitt gymnasiearbete

Albin Pettersson på Industritekniska programmet svetsar färdigt sitt gymnasiearbete. Foto: Staffa Andersson

Albin Wrigell på Industritekniska programmet arbetar med sitt gymnasiearbete

Albin Wrigell på Industritekniska programmet arbetar med sitt gymnasiearbete

Under dagarna började lärare på Holavedsgymnasiet att ta in elever i årskurs tre för prövningar och praktiska moment. På Industritekniska programmets svetsinriktning kom Albin Pettersson och Albin Wrigell in för att göra färdigt sitt gymnasiearbete.
- Det känns kul att få komma in och kunna göra färdigt sitt gymnasiearbete, säger Albin Pettersson.
Albin Wrigell håller med och berättar att det inte känts bra att arbeta hemifrån utan sett fram emot att få komma tillbaka till skolan.
- Jag räknar med att bli klart med gymnasiearbetet idag, vilket känns bra, säger Albin Wrigell.
För eleverna har det varit viktigt att få färdigt allt till examen eftersom båda har arbeten som väntar. Albin Pettersson ska börja jobba direkt efter gymansiet på Rostfritt och Smide medan Albin Wrigell går vidare till Byggsvets.

På El- och energiprogrammet, är de så kallade ETG-proven igång. Eleverna som går El- och energiprogrammet har möjlighet till en ETG-certifikat, vilket gör att de kan ses som färdiga elektriker när de har klarat sitt ETG-prov. - Eleverna får göra en planering som måste godkännas för att gå vidare till att göra det praktiska provet, förklarar Ola Gustafsson som undervisar på Holavedsgymnasiet. Ola förklarar att det inte är alla som väljer att göra detta prov, men för de elever som väljer att göra det teoretiska och det praktiska provet innebär det att de inte behöver göra lärlingstimmar utan kan börja jobba som elektriker på en gång. Idag finns Ludvig Tollsten, Adam Lindqvist, Leo Björk och Jonatan Gustafsson på plats för det praktiska provet. Deras arbete kommer sedan att bedömas av en elektriker från Bravida. - Det känns toppen att få komma in och kunna göra yrkesprovet! säger Jonatan Gustafsson.

Läs mer om ETG och vad det innebär