På bilden syns personal från Hogy, den lokala MBC-gruppen samt styrgruppen för MBC på nationell nivå.

Fordonsprogrammet har ansökt om en certifiering

Holavedsgymnasiet har tagit ett steg närmare en certifiering på Fordonsprogrammet. Vikten av att bli ett Motorbranschcollage är betydelsefull anser rektor Cecilia Axelsson.

Motorbranschen har en historisk utmaning att säkra kompetensförsörjningen för framtiden. Bara de närmaste tre åren behöver branschen anställa 6 400 personer. Samtidigt söker allt färre ungdomar till fordons- och transportprogrammet på gymnasiet. För att vända trenden och möta kompetensbehovet, samt öka kvaliteten på skolorna, har arbetsgivare och fack gjort en gemensam satsning i form av Motorbranschcollege (MBC).

– Vi vill förbättra och och tänker framåt! Det viktigaste är att vi, ännu mer, stärker samarbetet mellan skola och arbetsliv och certifieringen blir en kvalitetssäkring som visar på att glappet mellan utbildning och framtid minskar. Branschen ska vara ett tydligt stöd för skolan genom att, bland annat, tala om framtida behov, stämma av utrustningsnivå, erbjuda fortbildning samt genom att stärka APL och säkerställa att APL får högre kvalitet. För skolans del blir det ett bra sätt att jobba med systematiskt kvalitetsarbete, säger Cecilia Axelsson.

Efter detta besök kommer MBC på nationell nivå återkomma med synpunkter och sedan hoppas skolan på att få fira att en certifiering som Motorbranschcollege.

Skolan kan se ett ökat intresse för FT och Cecilia berättar om en bra framtid inom branschen.
–Vi hoppas att det under åren som ligger framöver bara ökar och ökar. Branschen behöver många fordonstekniker redan nu så behovet finns!
.

Mototrbranschcollage syftar till:

1. Bättre kompetensförsöjning
2. Kvalitetssäkring av fordonstekniska gymnasieutbildningar
3. Fler sökanden till de fordonstekniska gymnasieutbildningarna

För att möta motorbranschens rekryteringsbehov måste utbildningen vara kvalitativ och därigenom attraktiv. Det blir den genom Motorbranschcollege. Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken. Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen vill vi höja utbildningskvaliteten.

På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat samarbete mellan skola, företag och bransch. Företagens engagemang är cen­tralt, eftersom det är genom ett starkt stöd från motorbranschens företag som skolan får rätt verktyg för att kunna erbjuda eleverna en relevant utbildning för arbetslivets behov.

Visste du att...
Motorbranschen har haft stora försäljningsframgångar under senare år. Försäljningsrekorden har avlöst varandra och 2017 kom att bli det högsta någonsin då drygt 440 000 person- och lastbilar nyregistrerades i Sverige.