• De hoppas på att få var på plats hela läsåret

    Efter uppskjuten skolstart har eleverna gått en vecka och många av de elever som är tillbaka igen tycker att det känns riktigt skönt. Matilda och Lennart är hoppfulla att, för första gången, få gå ett helt läsår och slippa distansstudier.

    Läs mer