Barn- och fritidsprogrammet – Ledarskapsutbildning som förenar teori och praktik

Barn- och fritidsprogrammet är för dig som är intresserad av att förstå människan i alla åldrar. Utbildningen utvecklar kunskaper och färdigheter för att arbeta inom pedagogiska och sociala verksamhetsområden samt fritids- och friskvårdssektorn.

Programmets kärna

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesförberedande program men som ger möjlighet till vidare studier på högskolan. Genom att välja högskoleförberedande kurser inom ramen för programfördjupning och det individuella valet breddar du dina möjligheter inför framtida yrkesval. 

Pedagogiskt arbete

Inriktningen Pedagogiskt arbete ger yrkesutgångarna barnskötare och elevassistent.

Personlig utveckling

Pedagogiskt ledarskap, ett pedagogiskt och hälsofrämjande förhållningssätt är centrala mål för utbildningen. 

Genom att få möjlighet att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter i naturliga och meningsfulla lärsituationer blir utbildningen stimulerande.

Programmet erbjuder moderna och varierande arbetssätt som ger dig bra förberedelser både då det gäller yrkeskunnande och framtida studier vid högskola eller universitet genom autentiska lärsituationer, utomhuspedagogik, feedback och utvärdering, analys och reflektion och ett PBL-inspirerat arbetssätt.

Friluftsaktiviteter

Friluftsaktiviteter som vandring, kanot och fjällvandring är vanliga inslag på Barn- och fritidsprogrammet. Dessa aktiviteter skapar sammanhållning och gemenskap mellan lärare och elever.

Praktik utomlands

APL, arbetsplatsförlagt lärande, kan vi erbjuda såväl i Sverige som utomlands, exempelvis i Funäsdalen, i Lettland och Kenya, förutsatt att sökta medel erhålles. Här får du möjlighet att tillämpa teori i praktiken.

Grundlägande berhörighet

Programmet ger behörighet till yrkeshögskola och du kan välja till kurser som ger dig grundläggande behörighet för studier vid högskola och universitet.

Se kursöversikt