Ekonomiprogrammet – Kursöversikt

Gymnasiegemensamma kurser

1250 poäng

Engelska steg 5

100 p

Engelska steg 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska 3/Svenska 3 som andraspråk 3

100 p


Programgemensamma karaktärskurser

400 poäng

Företagsekonomi

100 p

Privatjuridik

100 p

Moderna språk

100 p

Psykologi 1

50 p


InriktningskurserEkonomi 300 poäng


Entreprenörskap och företagsamhet

100 p

Företagsekonomi 2

100 p

Matematik 3b

100 p
Juridik 300 poäng


Filosofi 1

50 p

Affärsjuridik

100 p

Rätten och samhället

100 p

Psykologi 2a

50 p


Programfördjupning 300 poäng

Det finns kurser som ger ytterligare fördjupning inom den valda inriktningen. Du kan också välja kurser som ger dig vidgad högskolebehörighet eller inom de intressen du har.

Individuellt val 200 poäng

Oavsett vilket program du går så väljer du 200 poäng som individuellt val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig. Du kan välja kurser som ger dig utökad behörighet eller som ger dig meritpoäng inför högskolestudier.

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete.

Till programbeskrivningen

Kontakt

Ing-Marie Höglund
Lärare i ekonomiska ämnen
ing-marie.hoglund@tranas.se
0140-685 82

Ursula Åsen
Lärare i juridiska ämnen
ursula.asen@tranas.se
0140-685 41

Inger Johansson
Studie- och yrkesvägledare
inger.johansson@tranas.se
0140-685 04


Programöversikt