Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen bjuder på flera valmöjligheter. Du får en individuell studieplan och ett personligt schema där du och studievägledare lägger upp studierna efter behov för att ge så goda förutsättningar som möjligt. Upplägget för dina studier kan innebära antingen heltidsstudier eller studier kombinerat med praktik.På Introduktionsprogrammen har vi som målsättningen att göra tiden hos oss innehållsrik och givande. Vi ger dig en personlig och kunskapsmässig utveckling. Vi vill stärka din sociala kompetens och öka din självkänsla.

Utbildningsvägarna

Introduktionsprogrammen består av fyra utbildningsvägar.

Programinriktat val innebär att du läser med ett nationellt yrkesprogram och antas till detta när behörighet uppnås. Behörighetskrav: E i svenska och matematik eller engelska samt fyra andra ämnen. Eller E i svenska, matematik och engelska samt tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion är en utbildning som ger dig möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eller att studera på nationellt program. Inriktningen kan innehålla nationella kurser men även yrkesutbildning och innehåller arbetsplatsförlagt lärande eller praktik.

Individuellt alternativ kan innehålla kurser från grundskolan och gymnasiet samt praktik.

Språkintroduktion är för dig som är ung och nyanländ till Sverige. Inriktningen förbereder för studier på ett nationellt program, individuellt alternativ eller yrkesintroduktion.

Frågor om programmet?

Carina Karlsson
Programföreträdare
carina.karlsson@tranas.se
Telefon: 070-609 34 67

Britt-Marie Rolf
Studie- och yrkesvägledare
britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12