Naturvetenskapsprogrammet – Utbildningen som ger dig kunskapsbredd

Varför NA?

Naturvetenskapsprogrammet är ett bra val för dig som är intresserad av vetenskap och matematik. Under goda studieförhållanden får du utveckla olika förmågor såsom att tänka kritiskt och föra logiska resonemang. Teori varvas med experiment, laboratioiner, fältstudier och andra praktiska moment. På NA-programmet kan du läsa mycket matematik, vilket gör att du inte bara lär dig räkna, utan också förstå matematiken.


Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen ger både djup och bredd i de naturvetenskapliga ämnena. 


Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen kombinerar de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena. På Naturvetenskapsprogrammet kan du också välja till kurser inom estetiska ämnen, idrott och språk inom ramen för det indivuella valet.


Efter gymnasiet

Våra före detta NA-elever har valt yrken som läkare, byggnadsingenjör, meteorolog, psykolog, optiker, pilot, miljöingenjör, tolk, entreprenör, journalist, landskapsarkitekt, lärare, veterinär, arkeolog, farmaceut, tandläkare, djursjukvårdare, biolog, sjukgymnast, industridesigner, barnmorska, jurist, ekonom, civilingenjör, sjuksköterska och biomedicinsk analytiker.

Kursöversikt