Samhällsvetenskapsprogrammet – skapar många möjligheter för vidare studier

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger kunskaper för vidare studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Du får förståelse för samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle. Det finns tre inriktningar på programmet, beteendevetenskap, medier, information och kommunikation och samhällsvetenskap. Första året läser alla elever samma kurser.

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktningen är för dig som vill utveckla förmågan att förstå mänskligt beteende. Du läser ämnen inom beteendevetenskapliga ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi. Det ges möjlighet att fördjupa kunskaper om hur människor agerar i olika sociala situationer, hur vi människor kommunicerar, lär och samarbetar. Du kommer att få leda grupper och lära dig om gruppdynamik.

Inriktning Medier, information och kommunikation

Inriktningen ger kunskap om mediernas roll i samhället och hur man kan förmedla olika budskap på ett intresseväckande sätt. Du får jobba både teoretiskt och praktiskt. Stort fokus ligger på skrivande, fotografering och layout av text och bild. Ljudinspelning och redigering ingår också liksom film och filmredigering. Du arbetar självständigt och ofta i verklighetsanknutna projekt med en deadline. 

Inriktning Samhällsvetenskap

Denna inriktning ger dig fördjupad förståelse inom samhällskunskap, religion, geografi och historia. Du utvecklar förmågan att muntligt och skriftligt presentera dina resultat. I inriktningen jobbar vi i ämnesövergripande projekt som bland annat minoriteter, extremism, lag och etik. Vi deltar sedan flera år tillbaka i Ungdomens riksdag där du får möjlighet att vara riksdagsledamot för en dag. Du får jobba aktivt med källkritik och vetenskapliga metoder, vilket ger en bra grund för forskning och högskolestudier.

Många dörrar öppna

Samhällsprogrammet ger dig många möjligheter att läsa vidare oavsett vilken inriktning du läser. Du kan till exempel bli: lärare, statsvetare, polis, jurist, fastighetsmäklare, personalchef, psykolog, socionom eller behandlingsassistent - bara för att nämna några.

Kursöversikt