Teknikprogrammet

Om programmet

Teknikprogrammet är för dig som har ett intresse för teknik. Vi arbetar med att förbereda våra elever för högre studier. Att kunna samarbeta med andra och presentera ett arbete både skriftligt och muntligt är mycket viktigt så det kommer du träna på under din utbildning. Du kommer även att möta problemfrågeställningar inom olika teknikområden där matematik är verktyget för att lösa dem.

Design och produktutveckling

I dagens företag behövs tekniker och ingenjörer med en modern helhetssyn på teknik och formgivning. Att arbeta med produktionsplanering, konstruktion och design är mycket vanligt. Inriktningens kurser är planerade för att ge dig kunskap om allt från idéstadiet till färdig produkt. De gemensamma kurserna är bild och form, CAD (datorstödd design), design och konstruktion.

Information- och medieteknik

Teknikprogrammets andra inriktning är en datainriktning som vänder sig till dig som har datorer som stort intresse. Förutom flera kurser som är gemensamma för alla på teknikprogrammet möter den som väljer detta spår kurserna datorteknik, programmering och webbutveckling.

Efter gymnasiet

Att studera på Teknikprogrammet ger dig en grund för vidare studier på högskola eller yrkeshögskola, vilket kan leda till arbete som till exempel civilingenjör, designer eller tekniker. Är du inte intresserad av att läsa vidare efter gymnasiet kan arbete finnas inom IT-området eller tillverkningsindustrin.

Kursöversikt

 

Frågor om programmet?

Alexander Ekström
Lärare i teknik, matematik
alexander.ekstrom@tranas.se
Telefon: 0140-685 37

Inger Johansson
Studie- och yrkesvägledare
inger.johansson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Kursöversikt