VVS- och fastighetsprogrammet – Företagsförlagd utbildning som är flexibel och varierande

Utbildningen sker i samarbete med Bygg- och anläggningsprogrammet. Utbildningen är företagsförlagd och innebör att större delen av din yrkesutbildning är förlagd till något VVS-företag i området där du bor.

Grundlägande berhörighet

Programmet ger behörighet till yrkeshögskola och du kan välja till kurser som ger dig grundläggande behörighet för studier vid högskola och universitet.

Programmets utbildning & samarbete

Din yrkesteori får du under sammanlagt 18 veckor fördelat över tre år. Yrkesteori och praktik ges av Installatörernas utbildningsvcentrum i Katrineholm. Skolan har en bra kontakt med branschorganisationen och lokala företag som kan ge möjlighet till arbete.Antalet platser på utbildningen bestäms av hur många elever braschföretagen har möjlighet att ta emot.

Framtiden

Du kan arbeta som VVS-montör, fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, kylmontör, kyltekniker, ventilationstekniker, industrimontör eller isoleringsmontör.

Kursöversikt


Frågor om programmet?

Lars Guntell
Lärare byggämnen
lars.guntell@tranas.se
Telefon: 0140-685 28

Inger Johansson
Studie- och yrkesvägledare
inger.johansson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Kursöversikt